Gymnastické centrum

Gymnastické centrum sa nachádza v priestoroch špecializovanej gymnastickej telocvične, ktorú nájdete zozadu budovy Apartmánov Barónka – vchod je priamo z parkoviska.

Organizujú tu kurzy športovej gymnastiky pre dievčatá a chlapcov od 4 do 12 rokov a pohybovú prípravu s prvkami gymnastiky pre ženy.

Bližšie informácie

Pre bližšie informácie kontakt na info@gymslaviauk.sk

www.gymnastickecentrum.sk